Styrelsen 2017

Igår på höstmötet valdes en ny styrelse till Österbottniska Nationen! År 2017 kommer ÖN styras av

Ordförande: Miranda Eklund
Vice-ordförande: Anton Pajoslahti
Sekreterare: Mette Uljens
Skattmästare: Mathilda Nynäs
Värdinna: Isabelle Orre
Klubbhövding: Christoffer Enholm
Info-sekreterare: Johanna Rämänen
Medlemsansvarig: Jessica Glader

Grattis alla invalda!

styssesjutton

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>