Såhär ser vi i styrelsen 2017 ut! Om du ser oss i campus är det bara att knycka oss i ärmen och säga hej! Verksamhetsåret har nu
kommit igång ordentligt och årets första sitz närmar sig, det vill säga Ärtsoppa och Punsch, vi ses väl då? 🙂

Styrelsen 2017

Igår på höstmötet valdes en ny styrelse till Österbottniska Nationen! År 2017 kommer ÖN styras av Ordförande: Miranda Eklund Vice-ordförande: Anton Pajoslahti Sekreterare: Mette Uljens Skattmästare: Mathilda Nynäs Värdinna: Isabelle Orre Klubbhövding: Christoffer Enholm Info-sekreterare: Johanna Rämänen Medlemsansvarig: Jessica Glader Grattis alla invalda!...
Read more

Österbottniska Nationens höstmöte 2016

Österbottniska Nationen vid Åbo Akademi r.f. kallar härmed alla medlemmar till höstmöte där stadgeenliga ärenden skall behandlas. Höstmötet kommer att hållas i auditorium Armfelt, Arken onsdagen den 7.12.2016 klockan 18.00. Föredragningslistan för mötet hittar du här. Det som kommer att behandlas är bl.a. val av ny styrelse för år 2017 och medlemmar till kulturkommittén och arkivkommittén. Därtill kommer...
Read more

Uppdatera medlemskapet 2016-2017

                        Hej alla! Hösten har verkligen börjat komma igång med färgbyte på träden och gulis-rambambula i akademikvarteren. Jag vill påminna alla medlemmar att uppdatera sitt medlemskap, om ni ännu inte gjort det. Medlemskapet ska uppdateras varje år och utan uppdatering blir ni utan Blade,...
Read more