Österbottniska Nationens höstmöte 2016

Österbottniska Nationen vid Åbo Akademi r.f. kallar härmed alla medlemmar till höstmöte där stadgeenliga ärenden skall behandlas. Höstmötet kommer att hållas i auditorium Armfelt, Arken onsdagen den 7.12.2016 klockan 18.00. Föredragningslistan för mötet hittar du här.

Det som kommer att behandlas är bl.a. val av ny styrelse för år 2017 och medlemmar till
kulturkommittén och arkivkommittén. Därtill kommer vi att välja en ny årsfestmarskalk.
Om du känner dig manad att ställa upp på någon av posterna, maila en intresseanmälan till on@abo.fi. Som funktionär belönas man naturligtvis av nationen, för att inte tala om ett år fyllt av nöje. Om du är intresserad av att ställa upp för nationen, ta din chans och tveka inte!

Välkommen!

Styrelsen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>