Om nationen

Österbottniska nationen är en tvärvetenskaplig specialförening vid Åbo Akademi. Vi har för tillfället lite över 200 medlemmar och bedriver en livlig verksamhet.

Till programmet hör bland annat fester, kontakter med vänföreningar samt idrottsverksamhet. Nationen har även en egen medlemstidning, “Blade”,som utkommer 4 gånger per år.

Nationen leds av en styrelse på åtta personer, vilken väljs årligen. Det finns även en kurator, som hjälper nationen vid behov. Nationens symbol är en hermelin och personer som gjort förtjänstfullt arbete för nationens bästa kan bli dubbade till Riddare av Hermelinorden.