Bli alumnmedlem

Österbottniska Nationens alumnverksamhet finns till för alla alumner, det vill säga utexaminerade, som under sin studietid varit medlem i Österbottniska Nationen. Många är de nationsmedlemmar som sedan länge har lagt studietiden bakom sig men kanske fortfarande ägnar sin gamla nation en tanke. Dessa alumner skulle kunna utgöra en enorm resurs för dagens nation och dess över 300 medlemmar.

Österbottniska Nationen vid Åbo Akademi r.f. vill därför återknyta banden till tidigare generationers nationsmedlemmar. För de som redan har graduerat och inte längre är studerande så finns det därför ett alumnmedlemsskap. Till verksamheten hör bl.a. att vart annat år ordna en alumnfest eller “sammankomst”. Verksamheten är tänkt att vara till för alla och envar – medlemmarnas önskemål inför framtiden är därför av högsta prioritet! Hur vill du att alumnisammankomsterna skall ta sig uttryck?

Alumnmedlem blir man genom att betala in en engångsavgift på 70€‚- (20 €‚- administrativt, 50€‚- fonder) till kontonumret: FI34 6601 0001 2056 40. Glöm inte att meddela adress och e-post till on-alumnnamnd (at) abo.fi! Medlemsavgifterna går till en för nationen avsedd lokalfond, som i framtiden skall hjälpa nationen att uppnå målet med egna utrymmen för verksamheten. Som alumnmedlem får man medlemstidningen Blade som en länk i dropbox format till din mejl, en snygg alumnipins och även rabatt på olika alumnitillställningar.Alumnpinsen fås vid det första alumnevenemanget man deltar i. Att vara alumnmedlem hjälper dig att hålla kontakten till din gamla nation, studiestad och även studiekamrater. Facebook används aktivt som informationskanal så hör dig för så att du slipper med i gruppen ÖN Alumner. Du kan också fungera som en viktig resurs för dagens nationsmedlemmar: vetskap om hur man gjorde förr samt kontakter inför framtiden!

Mer information och svar på eventuella frågor fås av alumnnämnden som i år består av:

Henrik Westergård, henrik (at) westergard.org
Gabriella Bengs, gabriella.bengs (at) tom-tronic.fi
Johan Berg, johan.berg (at) abo.fi
Marie Nyberg, marinybe (at) gmail.com
Madeleine Ringbom, styrelsens representant, mringbom (at) abo.fi