Bli medlem

För att bli medlem i Österbottniska Nationen bör man vara av Österbottnisk börd eller vara Österbottning i själen. Annars kan man betala in medlemsavgiften på ÖN:s konto med referensnummer enligt uppgifterna nedan. Avgiften för studerande är 8€‚-, för graduerade 10€‚-. Endast höst eller vårtermin 5€,- för studerande och 6€,- för graduerade.

Kontonummer:

IBAN-format: FI34 6601 0001 2056 40
SWIFT/BIC: AABAFI22

Referensnummer: 17501

Kom i samma veva ihåg att skicka era kontaktuppgifter till mailen, on (at) abo.fi !