Bli medlem

För att bli medlem i Österbottniska Nationen bör man betala in medlemsavgiften på ÖN:s konto med referensnummer enligt uppgifterna nedan. Avgiften för studerande är 8€‚-, för graduerade 10€‚-. Endast höst eller vårtermin 5€,- för studerande och 6€,- för graduerade.

Kontonummer:

IBAN-format: FI34 6601 0001 2056 40
SWIFT/BIC: AABAFI22

Referensnummer: 17501

För att vi ska godkänna ditt medlemskap måste du mejla följande uppgifter till on@abo.fi:
Namn:
Mejl:
Gatuadress:
Postnummer:
Postort:

Dina kontaktuppgifter behöver vi för att vi ska kunna skicka vår medlemstidning och vårt infomejl. Genom att betala medlemsavgiften godkänner du att vi sparar dina uppgifter i ett medlemsarkiv och att vi kontaktar dig i ovanstående ärenden. Vi raderar dina uppgifter om du väljer att avsluta ditt medlemskap eller vid den tidpunkt då medlemskapet slutar att gälla.