Kontakt

 

Österbottniska Nationen

 • Adress: PB 12, 20 501 Åbo
 • email: on(at)abo.fi

Eftis med ÖN (kanslitur) tisdagar 15-17.

Styrelsen:
Ordförande

 • Miranda Eklund
 • Telefonnummer: 044-2811160
 • email: miranda.eklund(at)abo.fi


Vice ordförande

 • Anton Pajoslahti
 • Telefonnummer: 050-4381399
 • email: anton.e.pajoslahti(at)abo.fi


Sekreterare

 • Mette Uljens
 • Telefonnummer: 044-3210593
 • email: mette.uljens(at)abo.fi


Skattmästare

 • Mathilda Nynäs
 • Telefonnummer: 050-5762233
 • email: mathilda.nynas(at)abo.fi


Värdinna

 • Isabelle Orre
 • Telefonnummer: 050-3038738
 • email: isabelle.orre(at)abo.fi


Klubbhövding

 • Christoffer Enholm
 • Telefonnummer: 044-5920406
 • email: christoffer.enholm(at)edu.novia.fi


Info-sekreterare

 • Johanna Rämänen
 • Telefonnummer: 040-8424468
 • email: johanna.ramanen(at)abo.fi


Medlemsansvarig

 • Jessica Glader
 • Telefonnummer: 050-3072383
 • email: jessica.glader(at)abo.fi 

Kurator

 • Johan Helsing
 • email: helsingjohan(at)gmail.com

 

Blade:

 • email: on-blade(at)abo.fi
 • Adress: PB 12, 20 501 Åbo

Chefredaktörer

 • Miranda Eklund
 • Telefonnummer: 044-2811160
 • email: miranda.eklund(at)abo.fi
 • Frida Håkans
 • Telefonnummer: 050-3207085
 • email: frida.hakans(at)netikka.fi

 

Motionsansvariga (Styrelsen)
Årsfestkommittén

 • Tommi Kippola – Årsfestmarskalk 2018
 • Telefonnummer: 040-0280193
 • email: tommi.kippola(at)abo.fi

 

Data-ansvarig

 • Tobias Asplund
 • Telefonnummer: 050-5622217
 • email: tobias.asplund(at)abo.fi