Kontakt

Österbottniska Nationen

 • Adress: PB 12, 20 501 Åbo
 • Mejl: on(at)abo.fi

Eftis med ÖN (kanslitur) tisdagar kl. 16-18 i Specialföreningskansliet.

Styrelsen 2019

Kurator

 • Johan Helsing
 • Mejl: helsingjohan(at)gmail.com

Blade

 • Mejl: on-blade(at)abo.fi
 • Adress: PB 12, 20 501 Åbo

Chefredaktörer

 • Miranda Eklund
 • Telefonnummer: +358 44 2811160
 • Mejl: miranda.eklund(at)abo.fi
 • Isabelle Orre
 • Telefonnummer: +358 50 3038738
 • Mejl: isabelle.orre(at)abo.fi

Motionsansvariga

 • Matts Biskop
 • Telefonnummer: +358 44 0155272
 • Mejl: matts.biskop(at)abo.fi
 • Madeleine Ringbom
 • Telefonnummer: +358 40 5694631
 • Mejl: mringbom(at)abo.fi

Årsfestkommittén

 • Miranda Eklund – Ordförande för årsfestkommittén
 • Telefonnummer: +358 44 2811160
 • Mejl: miranda.eklund(at)abo.fi

Data-ansvarig

 • Alexander Tokos
 • Telefonnummer: +358 45 6153920
 • Mejl: atokos(at)abo.fi