Österbottniska Nationen vid Åbo Akademi r.f. kallar härmed alla medlemmar till höstmöte måndagen den 27.11.2017 klockan 17.00 i auditorium Armfelt i Arken.
På mötet kommer stadgeenliga ärenden att diskuteras, och en ny styrelse för verksamhetsåret 2018 ska väljas. Dessutom hålls val av medlemmar till kulturkommittén, årsfestkommittén och arkivkommittén, val av dataansvarig och val av kvinnlig samt manlig
motionsansvarig. Också medlemmar till hermelinordensnämnden ska bestämmas. Därtill kommer förslag av ny vännation att
presenteras, medlemstidningen Blades framtid och digitalisering diskuteras och olika framtidsscenarion gällande egen lokal
framläggas av lokalkommittén.
Om du känner dig manad att ställa upp för någon av ovanstående poster vill vi gärna att du mejlar en intresseanmälan till
on@abo.fi. Som funktionär belönas man naturligtvis av nationen, för att inte tala om allt roligt man får vara med om under 2018,
vilket är en belöning i sig. Tveka inte att ställa upp för nationen, det är ingenting som du kommer att ångra!
Hjärtligt välkommen på höstmöte!
Styrelsen 2017
P.S. Vi bjuder på kaffe med dopp.

Föredragningslista

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>