Händelser

Gulnäbbar! Välkomna till Åbo!
Här kommer Österbottniska Nationens händelser för de kommande veckorna som ni absolut ska delta i 🙂 Mer info finns också på facebook!

Gulisintagning torsdag 20.9

Bli intagen i studielivet på österbottniskt vis. Gulisintagning anmälan. Anmäl dig senast 18.9 kl. 12:00!

Plats: Start från Kårens innergård, 20.9 kl. 16.00

Sångsitz torsdag 27.9

Sitzernas sitz där vi sjunger extra mycket och där gulisar kan bekanta sig med sitzkulturen. Torsdagen 27.9 på MK.
Anmälan till sitzen sker via blankett, som öppnar den 14.9 kl. 12.

Plättfest 13.10

Kom på Österbottniska Nationens traditionella plättfest och njut av våra gudomliga plättar. På denna fest kan du även träffa folk från våra vännationer så som Vasa Nation i Helsingfors, Norrlands Nation i Uppsala och Studenterforeningen i Köpenhamn och många mer.