Program 2018

Här nedan beskrivs ett ungefärligt program för exkursionshelgen. Ändringar kan förekomma, och det slutliga programmet meddelas senare via e-mail.

 

Fredag 6.10

kl. 21-22 Ankomst till Åbo

Inkvartering, kvällsmål och kvällsprogram

 

Lördag 7.10

kl. 08.00 Väckning och frukost

kl. 09.00 Promenad till Arken

kl. 10.00 Info av Åbo Akademi och Åbo Akademis Studentkår (Arken, Armfelt)

kl. 11–14.00 Rundvandringar med ämnespresentatörer (3 stycken)
Kaffeservering mellan rundvandringarna (Arken, aulan)

kl. 14–17.00 Fritid (egen matpaus)

kl. 14.30 Skolan öppnas

kl. 17.30 Presentation av sitzkultur

kl. 17.45 Buss till Rientolan Urheilutalo

kl. 19–22.00 Sitz, både med alkohol och alkoholfri (Rientolan urheilutalo) 

 

Söndag 8.10

kl. 08.00 Väckning och frukost

kl. 09.00 Avfärd till Pampas

 

Adresser:

Arken, Fabriksgatan 2

Rientolan Urheilutalo, Pulmussuonkatu 86

 

Undrar du något? Kontakta Sabina per telefon: 050 567 1290 eller mejl: snickull@abo.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>